Aktualności

BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKOWE- ŁÓDZKIE

Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego dla mieszkańców obszarów wiejskich woj. łódzkiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt. „Językowo - wykwalifikowani!”, którego celem jest podniesienie kwalifikacji w zakresie języka angielskiego wśród 231 osób dorosłych (w tym min. 139 kobiet), powyżej 25. roku życia (w tym min. 58 osób w wieku 50 lat i więcej), pochodzących z obszarów wiejskich oraz uczących się, pracujących lub zamieszkujących na terenie województwa łódzkiego, z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym (do poziomu ISCED 2 włącznie), uzyskane poprzez certyfikowane szkolenia zakończone zewnętrznym egzaminem językowym do końca czerwca 2020r.

 

W ramach projektu oferowane jest wsparcie w postaci szkoleń z języka angielskiego (łącznie dla 24 grup max. 12-osobowych) w wymiarze 120 godzin szkoleniowych/ grupę na różnych poziomach zaawansowania dostosowanych do potrzeb i możliwości każdego uczestnika/czki projektu.

 

Projekt „Językowo - wykwalifikowani!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w okresie 01.08.2018 – 30.06.2020 przez WNĘK MAREK SZKOŁĘ JĘZYKÓW OBCYCH „PREMIUM” w ramach Osi Priorytetowej: XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania: XI.2 Kształcenie osób dorosłych, Poddziałania: XI.2.1 Kształcenie osób dorosłych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Więcej informacji o projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są tutaj: http://wykwalifikowani-szkolapremium.pl/ .

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

‹ zobacz wszystkie / wizyt : 1102 / dodano 23 Sie. 2018
‹ powrót 
strona główna  ›  Aktualności  ›