Egzamin TELC

Egzamin TELC
  1. Kto uznaje certyfikaty TELC?
  2. Z jakich części składa się egzamin TELC?
  3. Z jakich języków można zdawać egzamin TELC?
  4. Jak zapisać się na egzamin?

Kto uznaje certyfikaty TELC?

Egzaminy TELC należą do systemu egzaminów stworzonych w oparciu o program ramowy Rady Europy: Common European Framework of Reference. Egzaminy TELC są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, wewnętrzne, lub końcowe na wielu polskich uczelniach państwowych oraz społecznych. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej Dz.U. nr.96 certyfikaty językowe TELC (poziomy B1 i B2 dla 8 języków) są oficjalnie uznawane przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej jako potwierdzenie znajomości języka. (Więcej w wydarzeniach). Egzaminy TELC są przeprowadzane jako egzaminy wstępne, wewnętrzne, lub końcowe na wielu polskich uczelniach państwowych oraz społecznych. 

Egzaminy TELC są uznawane i akredytowane w wielu krajach europejskich !!! 

Z jakich części składa się egzamin TELC?

Zasadniczo egzamin TELC składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu ale nie języka. Struktura egzaminu na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest identyczna dla wszystkich języków i wygląda następująco: Część pisemna sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów autentycznych, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać. Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji lub osoby prywatnej. Część gramatyczna polega na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami. Część ustna składa się z trzech zadań które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie. Z jakich języków można zdawać egzamin TELC?

Certyfikaty można uzyskać z dziesięciu języków : angielskiego, czeskiego, francuskiego, holenderskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, tureckiego i włoskiego na różnych poziomach: od A1 -podstawowy do B2 zaawansowany. Zaletą systemu egzaminów językowych TELC jest ich porównywalność. Oznacza to iż egzamin zdany np. z języka niemieckiego na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest takim samym egzaminem jak egzamin z języka francuskiego czy angielskiego na tym samym poziomie. Ocena również jest porównywalna. Wszystkie egzaminy na danym poziomie mają taką samą strukturę. 


 
Jak zapisać się na egzamin?

Egzaminy Telc odbywają się w naszym Centrum dwa razy w roku, w czerwcu oraz na przełomie stycznia/lutego. Aby zapisać się na egzamin wystarczy podejść do sekretariatu szkoły. W sekretariacie uzyskują Państwo wyczerpujące informacje na temat wszelkich procedur danego egzaminu a także informacje odnośnie organizowanych specjalistycznych kursów przygotowawczych. Istnieje również możliwość zorganizowania dodatkowego terminu egzaminu w przypadku zgłoszenia grupowego.

‹ powrót 
strona główna  ›  EGZAMINY EUROPEJSKIE  ›  Egzamin TELC  ›